فهرست مطالب پاورپوینت بیماریهای مهم درختان میوه:

چند مورد از اسامی بیماریهای درختان میوه در این پاورپوینت:

پوسیدگی سفید ریشه درختان میوه
لکه سیاه سیب Black Scab
سفیدک پودری سیب
شانکر درختان سیب Botryosphaeria ribis
شانکر اروپایی درختان میوه
پریتس درNectria
پوسیدگی طوقه سیب
پوسیدگی تلخBitter rot
Bitter pit
بیماری مومیایی یا پوسیدگی قهوه ای
علایم بیماری روی هلو و آلو
لکه سفید گلابی Septoria piricola Mycosphaerella sentina
آتشک سیب و گلابی Fire Blight
علایم بیماری روی درختان سیب
علایم عصایی شدن سرشاخه گلابی
علایم بیماری روی میوه سیب و گلابی
علایم بیماری روی شاخه ها
غربالی درختان میوه هسته دار
علایم بیماری غربالی روی سرشاخه و جوانه ها در هلو
بیماری لب شتری یا پیچیدگی برگ هلو
بیماری انبونک آلو
سفیدک پودری هلو و شلیل
Sphaerotheca pannosa
شناگر باکتریایی درختان میوه هسته دار
لکه قرمز آلو
پیست در Polystigma
زنگ درختان میوه هسته دار
زنگ پسته(بنه)
سفیدک پودری بادام و پسته
آسکوکارپ و آسک در Phyllactinia guttata
لکه آجری بادام
ماسوای پسته
آفلاتوکسین
گم وز پسته
سفیدک پودری مو
علایم روی میوه
سفیدک داخلی مو
اسپورانژیوفور و اسپورانژ در P.viticola
سرطان مو
آنتراکنوز مو
ویروس بادبزنی مو
علایم ویروس بادبزنی روی میوه و شاخه ها
آنتراکیون گردو
بلایت باکتریایی گردو
گموز مرکبات
شناگر باکتریایی مرکبات
تریستزا
اگزوکورتیس
کوتاه ماندن درختان برا ثر آلودگی به اگزوکورتیس
پسوروز
علایم پسوروز به صورت پوست اندازی روی تنه
ریزبرگی Stubborn
نماتد ریشه مرکبات
ورتیسیلیوم زیتون
گره باکتریایی زیتون
لکه طاووسی زیتون
زنگ انجیر
زنگ سیب و سرو کوهی
تشکیل تلیوم ها روی شاخه سرو کوهی
تشکیل اسیوم ها روی میوه نارس سیب
تلیوسپورها در G.juniperi-virginiana
جوانه زنی تلیوسپور و تشکیل بازید و بازیدیوسپور
پوسیدگی گل آذین خرما
ترکیدگی میوه انار
آفتاب سوختگی تنه، میوه و سرشاخه
نماتد مولد غده
نماتد ماده بالغ
نماتد نر قبل از پوست اندازی در مرحله J4
شانکر باکتریایی کیوی

شماره تماس خرید از پاورپوینت : مهندس مرادی 09187793944 و ۰۹۳۵۸۴۵۱۴۰۲
برای خرید با ما تماس بگیرید.

نحوه خرید از پاورپوینت: شما با شماره‌ بالا تماس می‌گیرید و بعد از اعلام خرید پاور پوینت و دریافت قیمت آن اقدام به واریز مبلغ مورد نظر می‌نمایید. شما هزینه محموعه/یا تک خرید را بعد از واریزی به شماره حساب قید شده در زیرتماس می‌گیرید و شماره فیش/شماره ارجاع واریزی خود و شعبه‌ای که واریز کرده‌اید و آدرسی که ما باید مجموعه پاور پوینت را با پست پیشتاز به آنجا ارسال کنیم را اعلام می‌کنید.
- روش اول برای ارسال پاورپوینت و مقالات از طریق اینترنت با ایمیل در این روش شما آدرس ایمیل خود را اس‌ام اس می‌نمایید تا از
طریق ایمیل ارسال شود. ارسال به ایمیل درهمان روز با ایمیل ارسال می‌شود.
- روش دوم برای ارسال پاورپوینت و مقالات رایت شده روی سی دی و ارسال با پست پیشتاز
- ارسال نمونه سوالات میان ترم و پایان ترم، نمونه سوالات آزمون‌ها از طریق پست پیشتاز می‌باشد.
از طریق پست پیشتاز از زمان واریزی هزینه تا دریافت2 روز طول خواهد کشید. فقط 2 روز.

مردانی


برچسب‌ها: پاورپوینت بیماری های درختان میوه, پاورپوینت بیماری درختان, پاورپوینت بیماری, فروش پاورپوینت بیماری درختان میوه
+ نوشته شده توسط مسعود مردانی در دوشنبه بیست و یکم اسفند 1391 و ساعت 23:54 |
با عرض سلام و خیر مقدم خدمت تمامی کاربران گرامی در زیر لیستی از پاورپوینت های بیماری های گیاهی و گیاهپزشکی به حضورتان معرفی می گردد. 

1.سفیدک کرکی (دروغین) آفتاب گردان sunflower downy mildew
2.بیماری زنگ برگی (قهوه‌ای) گندم wheat leaf rust
3.زنگ سیاه ساقه گندم wheat black stem rust
4.بیماری زنگ برگی( قهوه‌ای )جو Barley leaf rust
5.بیماری زنگ نواری یا زنگ زرد گندم Wheat strip rust
6.زنگ تاجی یولاف Crown rust
7.هیپرپارازیت زنگ Rust hyperparasite
8.کوتولگی زبر ذرت Maize Rough Dwarf virus
9.سیاهك آشكار جو و یولاف Crown & barley loose smut
10.سیاهك سخت جو Barley covered smut
11.بیماریهای گیاهچه و بذر پنبه cotton seeding diseases
12.پوسیدگی سیاه ساقه آفتابگردان phytophthora stem Rot یا Black stem Rot
13.زنگ آفتابگردان sunflower rust
14.لکه موجی آفتابگردان sunflower target spot
15.لکه قهوه ای یونجه Alfalfa common leaf spot
16.گال زگیلی یونجه Alfalfa crown wart
17.سفیدک کرکی یونجه Alfalfa downy mildew
18.لکه آجری یونجه و لکه سیاه شبدر
19.ویروس موزائیک یونجه Alfalfa mosaic virus
20.نماتد ساقه یونجه Alfalfa stem nematode
21.پژمردگی ورتیسلیومی(پژمردگی آوندی) پنبه Cotton Verticillium wilt
22.پژمردگی آوندی فوزاریومی(زردی فوزاریومی) Cotton Fusarium wilt
23.پوسیدگی های غوزه(boll rot) و تار پنبه cotton boll rot
24.بیماری باکتریایی لکه زاویه ای پنبه Cotton Bacterial angular leaf spot
25.بیماریهای ویروسی پنبه cotton virus diseases
26.بیماری ریزوکتونیایی حبوبات Rizoctonia solani
27.پوسیدگی خشک ریشه حبوبات (پوسیدگی فوزاریومی)
28..بیماری برق زد گی نخود سفید chic-pea Ascochyta blight
29.زنگ لوبیا و زنگ باقلا bean rust & broad bean
30.بیماری پوسیدگی ذغالی
31.بیماری پوسیدگی اسکروتی
32.بیماری آنتراکنوز لوبیا Bean anthracnose
33.بیماری لکه شکلاتی باقلا Broad bean chocolate spot
34.بیماریهای باکتریایی حبوبات
35.بیماریهای ویروسی حبوبات:
36.ویروس موزائیک زرد لوبیا Bean Yellow mosaic Virus
37.ویروس موزائیک معمولی لوبیا Bean common mosaic virus
38.ویروس موزائیک خیار Cucumber mosaic virus
39.ویروس برگ قاشقی (لوله شدن برگ) (زردی) باقلا Bean leaf roll virus
40.ویروس پژمردگی باقلا Broadbean wilt virus
41.ویروس موزائیک توته ای نخودفرنگی Pea enation mosaic virus
42.ویروس موزائیک شته زاد لوبیا چشم بلبلی Cowpea aphidborne mosaic virus
43.ویروس موزائیک یونجه Alfalfa mosaic virus
44.بوته میری کنجد
45.گل سبز (فیلودی) کنجد
46.بلاست برنج Rice blast
47.بیماری پوسیدگی غلاف برنج Sheath blight
48.بیماری فوزاریومی برنج(بوته گنایی برنج) Rice bakanae
49.ویروس کوتولگی برنج Rice dwarf virus
50.بیماری گال سیاه برنج Rice black gall
51.بیماری پوسیدگی ذغالی سویا Soybean Charcoal Rot
52.سفیدک کرکی (داخلی ) سویا Soybean downy mildew
53.سوختگی باکتریایی سویا soybean bacterial blight
54.لکه قهوه ای سویا soybean brown spot
55.پوسیدگی اسکلروتی سویا Soybean sclerotium blight
56.لکه موجی سویا Soybean target spot
57.زنگ گلرنگ Safflower rust
58.سفیدک سطحی گلرنگ Safflower powdery mildew
59.لکه قهوه ای گلرنگ Safflower brown spot
60.مرگ گیاهچه گلرنگ
61.سیاهک نیشکر Sugarcane smut
62.ویروس موزائیک نیشکر sugarcane mosaic virus
63.سفیدک کرکی توتون وتنباکو Tobacco blue mold (Downy Mildew
64.سفیدک حقیقی(پودری) توتون و تنباکو Tobacco powdery mildew
65.ساق سیاه توتون و تنباکو Black shank
66.نماتد گالی توتون و تنباکو(نماتد ریشه گرهی) Root Knot nematode
67.گل جالیز Broom rape
68.پوسیدگی باكتریائی ساقه maize bacterial stalk rot
69.سیاهك معمولی ذرت Common corn smut
70.سیاهك پاكوتاه dwarf bunt (سیاهك بدبو stinking smut)
71.سیاهكهای پنهان موضعی(هندی) Karnal bunt
72.سیاهك برگی غلات Flag smut
73.بیماری لكه چشمی غلات Graminicola eye spot
74.پژمردگی اسكلر شیومی یا بادزدگی جنوبی
75.بیماری آنتراكنوز غلات Graminicola anthracnose
76.سفیدك كركی غلات Cereal downy mildew
77.بوته گنایی غلات Cereal crazy top
78.بیماری سفیدك پودری غلات Cereal powdery mildew
79.بیماری كچلی (اسکالد) جو Barley scald
80.لكه برگی سركوسپورایی غلات Cercospora leaf spot
81.بیماری ارگوت(ناخنک) غلات Graminicola Ergot
82.سیاهك خوشه ذرت
83.پوسیدگی زغالی ذرت Maize Charcoal rot
84.لکه برگی ذرت Maize leaf spot
85.پوسیدگی باكتریائی ریشه چغندر قند Beet bacterial root rot
86.سفیدك سطحی چغندر Beet powdery mildew
87.سفیدك داخلی چغندر قند Beet downy mildew
88.لكه گرد برگ چغندر Beet Cercospora leaf spot
89.پوسیدگی ریشه چغندر Beet root rot
90.پیچیدگی و تورم رگبرگها Beet Curly Top
91.موزائیك چغندر Beet mosaic virus
92.رایزومونیای چغندر قندBeet necrotic yellow vein virus
93.پوسیدگی مغزی ریشه چغندر
94. ارزیابی ژرم پلاسم چغندر قند از نظر مقاومت به بیماری پیچیدگی بوته در شرایط گلخانه

کاربران و دانشجویان گرامی در صورت تمایل به تهیه هر کدام از پاورپوینت های بالا فقط کافی است با شماره تلفن ۰۹۱۸۷۷۹۳۹۴۴ و ۰۹۳۵۸۴۵۱۴۰۲ تماس بگیرند تا در اسرع وقت به آدرس ایمیلشان ارسال گردد و یا روی سی دی رایت گردد و به آدرسشان ارسال گردد


برچسب‌ها: پاورپوینت بیماری, فروش پاورپوینت بیماری, فروش پاورپوینت گیاهپزشکی, فروش پاورپوینت بیماری شناسی
+ نوشته شده توسط مسعود مردانی در دوشنبه بیست و یکم اسفند 1391 و ساعت 23:21 |
کاربران عزیز ضمن عرض سلام و خوش آمد گویی در زیر لیست پاورپوینت های آفات، موجود در آرشیو وبلاگ به حضورتان معرفی می گردد

آفات گیاهان خانواده کدوئیان
شامل معرفی آفتهای گیاهان خانواده کدوئیان بشرح زیر:
عروسك خربزه
Rhaphidopalpa foveicollis
كفشدوزك خربزه(كفشدوزك 12 نقطه ای)
Adulat and eggs of Epilachna chrysomellina
سرخرطومی جالیز Baris granulipennis
سرخرطومی جالیز
Acythopeus curvirostris
Curculionidae
مگس جالیز
Bacterocera (Dacus)ciliatus Tephritidae
مگس مینوز سبزی و صیفی
Liriomyza trifolii
Agromyzidae
بال سفیدك پنبه
Bemesia tabaci
Bemesia gossypiperda
Aleyrodidae
Homoptera
شته جالیز
Aphis gossypii
Aphididae
Homoptera
فنجانی شدن برگها
ملخ شاخك بلند پیشانی سفید
Devices albifrons
D. aeolicus
Tettigonidae
Orthoptera

۸۰ صفحه پاورپوینت آماده کشاورزی آفات گیاهان خانواده کدوئیان

شماره تماس خرید پاورپوینت: مرادی ۰۹۱۸۷۷۹۳۹۴۴ و ۰۹۳۵۸۴۵۱۴۰۲برای خرید با ما تماس بگیرید.
ارسال از طریق ایمیل یا رایت شده روی سی دی و ارسال با پست پیشتاز می باشد.

نحوه خرید پاور پوینت: شما با یکی از شماره های بالا تماس میگیرید و بعد از اعلام خرید پاور پوینت مورد نظرخود.و دریافت قیمت آن/آنها اقدام به واریزی مبلغ مورد نظر می نمایید.شما هزینه محموعه/یاتک خرید را بعد از واریزی به شماره حساب قید شده در زیرتماس میگیرید و شماره فیش واریزی خود و شعبه ای که واریز کرده اید و آدرسی که ما بایدمجموعه پاور پوینت را به آنجا ارسال کنیم را اعلام میکنید.(یا آدرس پستی خود که روی یک سی دی با پست پیستاز ارسال شود یا آدرس ایمیل خود را اعلام میکنید که از طریق ایمیل ارسال شود). ارسال به ایمیل درهمان روز با ایمیل ارسال میشود. اما از طریق پست پیشتاز از زمان واریزی هزینه تا دریافت ۲ روز طول خواهد کشید. فقط ۲ روز.


برچسب‌ها: بانک پاورپوینت های کشاورزی, بانک پاورپوینت های گیاهپزشکی, فروش پاورپوینت گیاهپزشکی, فروش پاورپوینت کشاورزی
+ نوشته شده توسط مسعود مردانی در دوشنبه بیست و یکم اسفند 1391 و ساعت 23:7 |
با عرض سلام و خیر مقدم خدمت تمامی کاربران عزیز در زیر لیستی از  سمینار های کارشناسی ارشد سایر رشته های کشاورزی به حضورتان معرفی می گردد.

لیست سمینار ها:

۱- گیاه داروئی گیشنیز و کشت و کار آن

۲- بررسي ويژگيهاي فيزيولوژيك كدوي تخمه كاغذي در كشت مخلوط ذرت وكدوي تخمه كاغذي

۳- بررسی تاثیر آنزیم بتاماناناز)همی سل) بر عملکرد ، رطوبت و pH بستر

 جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره های حاوی کنجاله سویا و کنجاله کلزا

۴- کاربرد مهندسی ژنتیک در گیاهان

۵-  توریسم روستایی، جاذبه ها و موانع گسترش

مطالعه در روستای قوری قلعه شهرستان پاوه

۶-  بررسی نظام های سنتی آبياری و آبرسانی در روستای دهلق خدابنده لو از شهرستان صحنه 

۷-   تاثیر بیمه محصولات کشاورزی بر کارایی فنی گندمکاران دیم

۸-  استفاده از روش هاي ناپارامتري دربررسي اثر متقابل  ژنوتيپ در محيط

۹-  ارزیابی اثر تراکم کشت گیاهچه های سیب زمینی در شرایط

In-vitro بر ریزازدیادی و کارایی تولید مینی تیوبر

۱۰-  بررسی وجود  آفلاتوکسین در خوراک دام و شیر برخی گاوداری های استان کرمانشاه با استفاده از روش الایزا و اثر آن بر پارامتر های خونی

۱۱-  بررسي ويژگي هاي  زراعی و مورفولوژيك ذرت در كشت مخلوط ذرت و كدوي تخمه كاغذي

۱۲- اثر زئوليت بر عملكرد پرواري و ويژگي‌هاي لاشه گوساله‌هاي پرواري تغذيه شده با سيلاژ ذرت فرآوري شده با اوره

۱۳-  اثر جايگزيني نخود فرايند شده با سويا در جيره جوجه‌هاي گوشتي

۱۴-  بررسي رقابت درون گونه اي و برون گونه اي با استفاده از مدل عكس عملكرد در كشت مخلوط ذرت و كدوي تخم كاغذي

۱۵-  عملیات کاشت داشت و برداشت نیشکر

۱۶-  بررسی برخی صفات مولکولی مقاومت به خشکی در ژنوتیپ های گندم (T.aestivum)

۱۷-  اثرات استفاده از سطوح مختلف ضايعات دانه ماش بر عملكرد جوجه هاي گوشتي

۱۸-  ارزشيابي تغذ يه اي جو بدون پوشينه در جيره طيور

۱۹-   بررسی چشم اندازگسترش فناوری اطلاعات وارتباطات (ICT)درروستاهای شهرستان کرمانشاه بابهره گیری از مدلSWOT وتکنیک دلفی

۲۰-  خاموشي ژن بوسيلهRNAi : سازوكار وكاربردها

۲۱-  اهمیت پروبیوتیک ها در تغذیۀ طیور و سیستم ایمنی

۲۲- راه کار های طبیعی  مقابله با سرما خوردگی

۲۳-  گزینش به کمک نشانگرهای مولکولی

۲۴- عوامل مخاطره آمیزدر بیمه گاوداریهای سنتی وضرائب خطر در استانهای مختلف کشور

۲۵- تأثیر فصل و جنس بر الگوی رویش و ریزش الیاف در بز مرغز

۲۶- درخت خرما

۲۷-  مهندسی ژنتیک وگیاهان تراریخته مقاوم به آفات

۲۸- بررسي اثرات سطوح مختلف گاودانه به دو روش خشک و خیسانده شده بر عملكرد بره ‌هاي نر پرواري نژاد لری

۲۹-تجزيه ميانگين نسل ها در نخود زراعي

۳۰-تاثيربرداشت علوفه اي مقدار نيتروژن بر خصوصيات مورفولوژيكي وميزان كلروفيل در سه رقم گندم

۳۱- بررسی میزان دانش و علاقه مندی دانشجویان دانشکده کشاورزی
نسبت به کارآفرینی

۳۲-  اثرات فیزیولوژیکی  زنجبیل و زردچوبه بر برخی پارامترهای خونی وعملکرد تولیدی درطیور تخمگذار

۳۳-  تاثیر سطوح مختلف پلی اتیلن گلیکول و پلی وینیل پلی پیرولیدون بر تولید گاز، قابلیت هضم، سنتز پروتیین میکروبی، الگوی تخمیر و جمعیت پروتوزوآهای میوه سه گونه بلوط به روش آزمایشگاهی

۳۴-  تاثیر تغذیه بذر رازیانه بر تولید و ترکیبات شیر، هورمون های رشد و پرولاکتین خون و پارامترهای تخمیر شکمبه ای گوسفند

۳۵-  تعیین الزامات شکل گیری تعاونی دانش آموختگان کشاورزی

کاربران عزیز در صورت تمایل به تهیه هر کدام از سمینار های بالا با شماره تلفن ۰۹۱۸۷۷۹۳۹۴۴ و ۰۹۳۵۸۴۵۱۴۰۲ تماس حاصل فرمایند تا در اسرع و قت سمینار مورد نظر به آدرس ایمیلشان ارسال گردد. در ضمن یادآور می گردد که تمامی این سمینار ها و سایر مطالب وبلاگ به صورت نصف قیمت ارضه می گردد.


برچسب‌ها: سمینار کشاورزی, سمینار کارشناسی ارشد, بانک سمینار های کشاورزی, سمینارهای ارشد کشاورزی
+ نوشته شده توسط مسعود مردانی در دوشنبه بیست و یکم اسفند 1391 و ساعت 18:7 |
کاربران عزیز ضمن سلام و خوش آمد گویی در زیر ۳ نمونه از کتاب های موجود در آرشیو وبلاگ به حضورتان معرفی می گردد

۱- مشکلات جنسی جوانان

۲- دانستنی های جنسی

۳- مشکلات زناشوئی

کاربران عزیز در صورت تمایل به تهیه هر کدام از کتاب های بالا با شماره تلفن ۰۹۱۸۷۷۹۳۹۴۴ و ۰۹۳۵۸۴۵۱۴۰۲ تماس بگیرید تا در اسرع وقت به آدرستان ارسال گردد.


برچسب‌ها: دانستنی های جنسی, دانستنی های زناشوئی, مشکلات جنسی, مشکلات زناشوئی
+ نوشته شده توسط مسعود مردانی در دوشنبه بیست و یکم اسفند 1391 و ساعت 0:40 |
با عرض سلام و خسته نباشید و خیر مقدم خدمت شما کاربران عزیز در زیر لیستی از پاورپوینت های گیاهپزشکی موجود در آرشیو وبلاگ به حضورتان معرفی می گردد.در ضمن یادآور می گردد عزیزانی که پاورپوینت مورد نظرشان را پیدا ننموده اند می توانند برای ساخت آن با ما تماس بگیرند

لیست پاورپوینت های موجود در آرشیو وبلاگ:

1- همانند سازی، نسخه برداری و ترجمه در سلول

2- آرکی آسکومیست ها

3- باکتری شناسی

4- لکه سیاه سیب

5- مینوز ها و دشمنان طبیعی

6- شب پره های ایران

7- باکتری شناسی

8- جونده کش ها

9- کنه تار عنکبوتی

10- نظارت، شناسایی و کنترل بیماری های سبزیجات

11- مگس های سفید و دشمنان طبیعی

12- افات و بیماری های توت فرنگی

13- بیماری های ایران

14- تریپس ها و دشمنان طبیعی

15- شته های ایران

16- گیاه دارویی گیشنیز و کشت وکار ان

17- کاربرد مهندسی ژنتیک در گیاهان

18- سمینار توسعه روستایی


دانشجویان و کاربران عزیز در صورت تمایل به تهیه هر کدام از پاورپوینت های بالا و دیگر مطالب وبلاگ می توانند با شماره تماس  ۰۹۳۵۸۴۵۱۴۰۲و  09187793944 تماس بگیرند تا پاورپوینت درخواستی آنها در کمترین زمان ممکن به ایمیلشان ارسال گردد همچنین یادآور می گردد که کلیه مطالب این وبلاگ به صورت نصف قیمت ارضه می گردد. همچنین با خرید 2 پاورپوینت از ما 1 پاورپوینت هدیه بگیریدبرچسب‌ها: فروش پاورپوینت بیماری, پاورپوینت گیاهپزشکی, پاورپوینت کشاورزی, مهندس مرادی, پاورپوینت
+ نوشته شده توسط مسعود مردانی در یکشنبه بیستم اسفند 1391 و ساعت 20:54 |
با سلام و عرض خسته نباشید خدمت شما کاربران گرامی در زیر لیستی از پاورپوینتهای کارآفرینی موجود در آرشیو وبلاگ به حضورتان معرفی می گردد.در ضمن عزیزانی که نتوانسته اند پاورپوینت مورد نیاز خودشان را پیدا کنند می توانند برای ساخت پاورپوینت مورد نظرشان با ما تماس بگیرند. 

لیست پاورپوینت های کارآفرینی:

1- خلاقیت ونوآوری

2- نقشه جامع توسعه کارآفرینی کشور

3- جایگاه مراکز رشد در توسعه کارآفرینی بخش کشاورزی

4- ایجاد کسب و کار جدید

5- بهره وری

6- پیش بینی تولید و فروش

7- تامین منابع منابع منابع مالی فعالیت کارآفرینانه نوپا

8- تبلیغات

9- توسعه بخش کشاورزی

10- طرح سازمانی

11-طرح مالی

12- فنون مذاکره

13- مالکیت معنویی

14- متغییر های تاثیرگذار در بازاریابی

15- مدیریت بازاریابی

16- منابع تامین مالی کارآفرینان

دانشجویان و کاربران عزیز در صورت تمایل برای تهیه هر کدام از پاورپوینت های بالا می توانند با شماره تماس 09187793944 و ۰۹۳۵۸۴۵۱۴۰۲ تماس بگیرند و پاورپوینت مورد نظر خود را سفارش دهند تا در کمترین زمان ممکن به ادرسشان ارسال گردد. ضمناً به اطلاع کلیه عزیزان می رساند کلیه مطالب این وبلاگ به صورت نصف قیمت ارضه می گردد. همچنین با خرید 2 پاورپوینت 1 پاورپوینت از ما هدیه بگیرید


برچسب‌ها: کارآفرینی, پاورپوینت کارآفرینی, فروش پاورپوینت کارآفرینی, فروش پاورپوینت کارآفرینی کشاورزی
+ نوشته شده توسط مسعود مردانی در یکشنبه بیستم اسفند 1391 و ساعت 20:31 |
با سلام و خیر مقدم خدمت شما کاربران گرامی.در زیر لیستی از انیمیشن های موجود در آرشیو وبلاگ به حضورتان معرفی می گردد. در صورتی که انیمیشن مورد نظر خود را در لیست پیدا نکردید می توانید برای سفارش انیمیشن خود با ما تماس بگیرید. باتشکر

لیست انیمیشن های موجود در آرشیو وبلاگ:

1- انیمیشن همانند سازی، نسخه برداری و ترجمه در سلول

2- انیمیشن مراحل انجام آزمون الیزا

3-انیمیشن  نحوه رهاسازی و فعالیت زنبور براکن

4- انیمیشن نحوه فعالیت مولکول دایسر

5- انیمیشن مراحل تقسیم سلولی

6- انیمیشن همانند سازی ژنوم انسان

7- انیمیشن نحوه عملکرد انتی ژن وآنتی بادی

8- انیمیشن کنترل بیولوژیک

9- انیمیشن پرداتور ها یا شکارگر های آفات

10- انیمیشن تکامل جنین انسان(بسیار زیبا)

11- انیمیشن سیکل درونی سیاهک ذرت

12- 18 چیز که باید در مورد ژنتیک بدانید(بسیار زیبا)

13- انیمیشن نحوه عملکرد توالی AFLP

14- انیمیشن نحوه بیماری زایی باکتری اگروباکتریوم در سلول های گیاهی

15- انیمیشن اواع تنوع ژنتیکی در باکتری ها

16- انیمیشن ترانس فرمیشن در باکتری ها

17- انیمیشن نحوه فعالیت باکتریوفاژها در سلول

18- انیمیشن سیکل زندگی باکتریوفاژها

19- انیمیشن مراحل انجام تقسیم سلولی(میوز)

20- انیمیشن تنفس سلولی در انسان(بسیار زیبا)

21- انیمیشن کروموزوم، DNA و ژن(بسیار زیبا)

22- انیمیشن کلونینگ

23- انیمیشن کنترل بیان ژن در یوکاریوت ها

24- انیمیشن مراحل انجام PCR

25- انیمیشن مراحل انجام الکتروفورز

26- انیمیشن همانند سازی DNA

27- انیمیشن توالی یابی DNA

28- انیمیشن مراحل انجام الکتروفورز

29- انیمیشن انجام مراحل الکتروفورز(بسیار زیبا)

30- انیمیشن جداسازی پروتئین ها در الکتروفورز

31- انیمیشن کلون کردن ژن

32- انیمیشن کنترل بیان زن در یوکاریوت ها

33- انیمیشن مراحل انجام گلیکولیز

34- انیمیشن جوانه زنی آرابیدوپسیس

35- انیمیشن تنظیم بیان ژن(بسیار زیبا)

36- انیمیشن چگونه یک ژن را کلون کنیم(بسیار زیبا)

37- انیمیشن نحوه طراحی پرایمر یا اغازگر برای PCR

38- انیمیشن ژنوم انسان

39- انیمیشن مراحل انجام چرخه کربس

40- انیمیشن لیپوزوم

41-  انیمیشن فسفریلاسیون

42- انیمیشن مراحل انجام PCR(بسیار زیبا)

43- انیمیشن مراحل انجام فتوسنتز

44- انیمیشن نحوه عملکرد پلاسمید

45- انیمیشن PCR

46- انیمیشن نحوه طراحی پرایمر

47- انیمیشن سنتز پروتئین ها

48- انیمیشن نوترکیبی در DNA

49-  انیمیشن نحوه عملکرد آنزیم های محدود کننده

50- انیمیشن نحوه بیان ژن

51- انیمیشن نحوه عملکرد باکتریوفاژها

52- انیمیشن فتوسنتز

53- انیمیشن سیکل های لیتیک و لیزوژنیک در ویروس ها

کاربران عزیز برای دریافت هر کدام از انیمیشن های بالا فقط کافیست با شماره تماس 09187793944 و ۰۹۳۵۸۴۵۱۴۰۲ مهندس مردانی تماس حاصل فرمایند تا در اسرع وقت انیمیشن خواسته شده به آدرسشان ارسال می گردد. ضمن به اطلاع شما کاربران گرامی می رساند که تمامی این انیمیشن ها نصف قیمت به فروش می رسد. 


برچسب‌ها: انیمیشن, انیمیشن بیوتکنولوژی, انیمیشن ژنتیک, فروش انیمیشن
+ نوشته شده توسط مسعود مردانی در یکشنبه بیستم اسفند 1391 و ساعت 19:41 |
فروش ۱۵ فیلم آموزشی بسیار زیبا در مورد نماتدهای انگل جانوری

مربوط به رشته دامپزشکی

با کیفیت بسیار عالی

ارسال در کمترین زمان ممکن به ایمیل شما

تلفن تماس جهت سفارش پکیج آموزشی:مهندس مرادی:۰۹۱۸۷۷۹۳۹۴۴

نماتدهای انگل جانوری نماتدهایی کرمی شکل و انگل داخلی هستند که با تغذیه از سلول های زنده جانور میزبان خود فعالیت می نماید

تماس:۰۹۱۸۷۷۹۳۹۴۴ و ۰۹۳۵۸۴۵۱۴۰۲


برچسب‌ها: نماتد جانوری, دامپزشکی, نماتد جانوران, فیلم نماتد بیمارگر, فیلم نماتد جانوری
+ نوشته شده توسط مسعود مردانی در یکشنبه بیستم اسفند 1391 و ساعت 17:44 |

کنه ها از زیرشاحه عنکبوتیان از جمله مهمترین عوامل خسارت زای گلخانه و باغات محسوب می شوند که هرساله خسارت هنگفتی به محصولات وارد می نمایند. این مرکز جهت آشنایی دانشجویان و علاقه مندان، اسلایدهای کنه را در اختیار آنها قرار می دهد.  دانشجویان رشته گیاهپزشکی و حشره شناسی می توانند جهت تهیه اسلاید کنه با ما تماس بگیرند.


لیست کنه های خسارتزای گیاهان :
کنه تارتن دولکه ای
کنه تارتن ترکستانی
کنه برنج
کنه ارغوانی درختان میوه
کنه توت فرنگی
کنه سبزیجات
کنه زرد سیب
کنه تارتن انجیر
کنه زرد بید
کنه زرد
کنه تبریزی
کنه شرقی مرکبات
کنه قرمز پابلند سیب
کنه قهوه ای شبدر
کنه قهوه یا گندم
کنه تونسی غلات
کنه قرمز اروپایی
کنه قرمز مرکبات
کنه نیشکر
کنه گردآلود خرما
کنه تارتن نوئل
کنه قرمز چای
کنه سیکلامن
کنه قرمز پاکوتاه سیب
کنه قرمز پاکوتاه زیتون
کنه قرمز پاکوتاه انار
کنه انار و مو
کنه قرمز پاکوتاه سوزنی برگان
کنه قرمز ولیک یا زالزالک
کنه قرمز پاکوتاه بید
کنه گالی پسته
کنه گالی ثانوی پسته
کنه گالی زیتون
کنه گال نمدی برگ گردو
کنه برگ گردو
کنه گالزای افرا
کنه گالی غنچه سپیدار
کنه جوانه مرکبات
کنه گال زگیلی برگ گردو
کنه گال کیسه ای برگ گردو
کنه گال مهره ای نارون
کنه گالی برگ به
کنه اریوفید انجیر
کنه برگ لوله ای انار
کنه برگ بلوط
کنه گالزای بید
کنه نمدی توسکا
کنه بلوط
کنه عامل پیچیدگی برگ گندم
کنه حنایی گوجه فرنگی
کنه صورتی چای
کنه بنفش پای
کنه خاکستری مرکبات
کنه گالی گلابی یا ارینوز گلابی
کنه نمدی یا ارینوز مو
کنه زنگ مو یا آکاریوز مو
کنه زنگار سیب
کنه اریوفید زیتون
کنه زنگ مرکبات یا کنه نقره ای مرکبات
کنه نمدی برگ بادام
کنه غنچه برگ فندق
کنه زنگ سیب
کنه زرد پهن سیب زمینی
کنه برنج
کنه ساقه نیشکر
کنه تراشه زنبور عسل
کنه های پیاز
کنه آرد
کنه قهوه ای آرد
کنه سرکه
کنه واروآ
کنه یوواروآ
کنه زمستانه غلات
نکته :
برخی از این کنه ها دارای چند گونه مختلف هستند.

فروش حشرات
فروش حشره
فروش حشرات اتاله شده
فروشگاه حشرات ایران
فروش آفات زراعی
فروش آفات باغی
فروش آفات جالیزی
آفات صیفی
آفات درختان میوه
فروش آفات درختان جنگلها
خرید حشرات
آفات و بیماری‌های جنگل‌ها و مراتع
آفات درختان غیر مثمر و گیاهان زینتی
فروش کنه های گیاهی
فروش آفات مهم جالیز و صیفی
فروش آفت درخت میوه
آفات مهم گیاهان زراعی

شیوه خرید و ثبت سفارش

دانشجویان و علاقه مندان جهت خریداری محصولات و پکیج های این مجموعه می توانند با شماره (مهندس مردانی)09187793944 تماس حاصل نمایندتا در اسرع وقت پکیج مورد نظر به آدرسشان ارسال گردد.همچنین این سایت از افراد علاقه مند به همکاری دعوت به عمل می آورد.

*دوستان و علاقه مندان می توانند جهت تبادل لینک و ارائه پیشنهاد و نظرات خود از طریق ایمیل با ما در ارتباط باشند.

ایمیل: masoudmoradi646@yahoo.com

تلفن تماس:09187793944 و ۰۹۳۵۸۴۵۱۴۰۲


برچسب‌ها: فروش اسلاید کنه, مرکز فروش کنه, کنه, فروش اسلاید گیاهپزشکی, فروش اسلاید نماتد و قارچ
+ نوشته شده توسط مسعود مردانی در شنبه نوزدهم اسفند 1391 و ساعت 20:25 |

منابع مورد استفاده رتبه اول بیماری های گیاهی دانشگاه تربیت مدرس تهران در سال 91

-گیاه شناسی:

1- گیاهشناسی 1 دکتر ناهید حریری دانشگاه تهران( تایپی كیفیت خوب )*

2- گیاهشناسی 1ناظری دانشگاه تهران ( دست نویس كیفیت خوب )*

کتاب تست گیاهشناسی آناتومی و مورفولوژی دکتر صداقت حور انتشارات دیباگران

3- گیاهشناسی 2 صانعی شریعت پناهی *( تایپی کیفیت خوب)-

4- گیاهشناسی 2 ناظری دانشگاه تهران * ( دست نویس كیفیت خوب )

کتاب تست سیستماتیک گیاهی دکتر صداقت حور انتشارات دیباگران

5 جزوه فیزیولوژی گیاهی دكتر راحمی دانشگاه شیراز ( تایپی كیفیت خوب )*

2-قارچ شناسی:

- مبانی قارچ شناسی الكسوپلوسی-

6-جزوه قارچ شناسی دکتر شریفی نبی دانشگاه صنعتی اصفهان * ( تایپی کیفیت خوب )-

7- جزوه قارچ شناسی یوبرت قوستا دانشگاه ارومیه* ( تایپی کیفیت خوب )

3-بیماری شناسی:

8- جزوه بیماری های گیاهان زراعی دکتر شریفی نبی دانشگاه صنعتی اصفهان *( تایپی کیفیت خوب )

9- جزوه بیماری های گیاهان زراعی دکتر بنی هاشمی دانشگاه شیراز*

10- جزوه بیماری های گیاهان زراعی کلاس های کنکور کارشناسی ارشد جهاد دانشگاهی*

11- جزوه بیماری های درختان میوه ایزدپناه و بنی هاشمی دانشگاه شیراز ( تایپی کیفیت خوب )*

12- جزوه بیماری های در ختان میوه دكتر یوبرت قوستا دانشگاه ارومیه *

13- جزوه شخصی بیماری های درختان میوه

14- جزوه بیماری های سبزی و صیفی دکتر افشاری فر دانشگاه شیراز*

15- جزوه بیماری های سبزی و صیفی دکتر نیکخواه دانشگاه تهران*

16-جزوه نماتد شناسی دکتر دکتر یوبرت قوستا دانشگاه ارومیه * ( تایپی کیفیت خوب )
17- جزوه نماتد شناسی دکتر نیکنام دانشگاه تبریز ( دست نویس کیفیت خوب )*
18- جزوه شخصی نماتد شناسی
19- جزوه نماتد شناسی دکتر تقوی دانشگاه شیراز*

20- جزوه بیماری های غیر زنده دکتر بنی هاشمی دانشگاه شیراز *( دست نویس کیفیت مطلوب )

21-جزوه باکتری شناسی دکتر رحیمیان دانشگاه گیلان *

22- جزوه باکتری شناسی ش

23- جزوه ویروس شناسی ش

24 - جزوه ویروس شناسی دکتر ایز د پناه دانشگاه شیراز*

25- جزوه ویروس شناسی دکتر تقوی و بهجت نیا دانشگاه شیراز*

26- جزوه بیماری های گیاهان زینتی ؟ دانشگاه شیراز*

27- جزوه بیماری شناسی مقدماتی دکتر کارگر دانشگاه شیراز*

4-اصول مبارزه با بیماری ها:

كتاب بیماری های دكتر روستایی-كتاب دكتر آهومنش

28-جزوه احمد زاده دانشگاه تهران*( تایپی کیفیت خوب )

29- - جزوه شخصی علیرضا علیزاده *گرد آوری شده از کتاب روستایی، آهومنش ، جزوه قوستا ارومیه ، جزوه دانشگاه شیراز و تبریز ( دست نویس کیفیت مطلوب )

30- جزوه اصول مبارزه با بیماری های دكتر شریفی دانشگاه تهران ( دست نویس با كیفیت پایین )*

5-سم شناسی:

-كتاب دكتر رخشانی-

31- جزوه سم شناسی شریفی نبی دانشگاه صنعتی اصفهان* ( تایپی کیفیت خوب )

32- - جزوه سم شناسی دکتر حجازی دانشگاه تبریز* ( دست نویس کیفیت بسیار خوب )

33- جزوه زبان تخصصی رشته بیماری های گیاهی *

34-- دفترچه سوالات 5 سال اخیر بیماری های گیاهی همراه با پاسخ نامه

دانشجویان عزیز در صورت تمایل می توانند برای تهیه هر کدام از جزوات بالا با شماره 09187793944 و ۰۹۳۵۸۴۵۱۴۰۲ (مهندس مرادی) تماس حاصل فرمایند تا جزوه مورد نظر در کمترین زمان ممکن به آدرسشان ارسال گردد

قبولی شما را تظمین می کنیم


برچسب‌ها: منابع کارشناسی ارشد بیماری های گیاهی, بیماری های گیاهی, منابع بیماری, منابع ارشد بیماری, مهندس مرادی
+ نوشته شده توسط مسعود مردانی در شنبه نوزدهم اسفند 1391 و ساعت 20:5 |

1- ترجمه متون تخصصی کشاورزی

2- تایپ متون

3- ساخت انواع پاورپینت رشته های کشاورزی و سایر رشته ها

4- ساخت انواع سمینار های کشاورزی و سایر رشته ها

5- فروش اسلاید نماتد، قارچ، کنه، و حشرات اتاله شده

در کمترین زمان ممکن و با بهترین کیفیت

مهندس مردانی:09187793944 و ۰۹۳۵۸۴۵۱۴۰۲

کیفیت را با ما تجربه کنیدبرچسب‌ها: ترجمه متون کشاورزی, تایپ متون, ساخت پاورپوینت, ساخت سمینار, فروش اسلاید
+ نوشته شده توسط مسعود مردانی در شنبه نوزدهم اسفند 1391 و ساعت 18:22 |

برترین مرکز تخصصی ترجمه و تایپ متون لاتین کشاورزی و سایر علوم وابسته

ترجمه هر برگ فقط۳ هزار تومان

تایپ هر برگ فقط: 300 تومان

در کمترین زمان ممکن و با بهترین کیفیت

ارزان تر از همه جا

مهندس مردانی:09187793944 و ۰۹۳۵۸۴۵۱۴۰۲

کافیست فقط یکبار امتحان کنید تا مشتری شوید


برچسب‌ها: ترجمه متون, ترجمه متون کشاورزی, ترجمه متون تخصصی کشاورزی, ترجمه متون گیاهپزشکی
+ نوشته شده توسط مسعود مردانی در شنبه نوزدهم اسفند 1391 و ساعت 17:40 |

انجام کلیه پروژه ها و تحقیقات دانشجویی رشته های کشاورزی و علوم وابسته

در کمترین زمان ممکن

با بهترین کیفیت و نازلترین قیمت

مهندس مردانی09187793944 و ۰۹۳۵۸۴۵۱۴۰۲ 

کیفیت را با ما تجربه کنیدبرچسب‌ها: پروژه های کشاورزی, انجام پروژه های کشاورزی, انجام تحقیق های کشاورزی, انجام پروزه های گیاهپزشکی
+ نوشته شده توسط مسعود مردانی در چهارشنبه شانزدهم اسفند 1391 و ساعت 19:10 |


Powered By
BLOGFA.COM